VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ir izstrādāta un apstiprināta "Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta novēršanai 2019. – 2021." Ja jūsu rīcībā ir nonākusi informācija vai pastāv pamatotas aizdomas par korupciju, krāpšanu, interešu konfliktu vai jebkāda cita veida pretlikumīgām darbībām, kurās ir iesaistīts uzņēmums un tā darbinieki, lūdzam sniegt šo informāciju, izmantojot kādu no saziņas veidiem:

  • Sazinoties ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ētikas komisiju elektroniski: etika@vni.lv
  • Izmantojot kontaktformu:
Ja vēlaties reģistrēt iesniegumu kā “Trauksmes cēlējs”, lūgums izmantot pievienoto sagatavi: Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” garantē sniegtās informācijas un ziņotāja tiesību aizsardzību saskaņā ar “Trauksmes celšanas likumu” un iekšējiem normatīvajiem aktiem.